Onder de garage op de begane grond:

1e uur GRATIS parkeren voor klanten van:
Kamera Express en Mini Markt SUZI.

  • kamera-express.nl

U parkeert op eigen risico

De eigenaar en de beheerder aanvaarden generlei aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook.
De voorwaarden voor het parkeren zijn gedeponeerd onder nummer 102/86 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht en zijn zichtbaar opgehangen.